Zbiorniki ciśnieniowe

Konserwujemy i przygotowujemy do badań dozorowych następujące zbiorniki ciśnieniowe:

  • butle do gazów sprężonych (tlenu, powietrza i azotu);
  • gaśnice na dwutlenek węgla i halony.

Uprawniony personel konserwuje, przygotowuje do przeprowadzania badań dozorowych oraz montuje i napełnia butle, w ramach  Świadectwa Uznania Zakładu wydanego przez Wojskowy Dozór Techniczny.
Zakład współpracuje także z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie urządzeń cywilnych.
Uprawnienie WDT do montażu na statkach powietrznych zbiorników ciśnieniowych i ich osprzętu.

Badania dozorowe obejmują:

  • rewizję zewnętrzną;
  • rewizję wewnętrzną;
  • pomiar masy butli;
  • hydrauliczną próbę ciśnieniową;
  • próbę szczelności;
  • inne badania specjalne na życzenie klienta.