Płatowiec

WZL NR 2 S.A. SĄ GŁÓWNYM PARTNEREM WSPIERAJĄCYM I ZABEZPIECZAJĄCYM EKSPLOATACJĘ STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA SIŁ ZBROJNYCH RP W TYM SU-22, MIG-29, F-16 ORAZ HERCULES C-130.

Zakres działalności obejmuje:

 • wykonywanie pełnych remontów obejmujących weryfikację, naprawę i malowanie,
 • obsługę i przeglądy okresowe,
 • naprawy awaryjne,
 • weryfikację i naprawy komponentów systemów samolotu,
 • przedłużanie resursów technicznych,
 • produkcję i dostawę części zamiennych jednorazowych,
 • opracowywanie i wdrażanie aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu naziemnego,
 • szkolenia personelu,
 • przygotowywanie publikacji technicznych.

W związku z pozyskiwaniem przez Polskie Siły Powietrzne nowych typów samolotów, WZL Nr 2 S.A. konsekwentnie rozwijają swoje możliwości serwisowe dążąc do zapewnienia użytkownikowi jak największego wsparcia w zakresie F-16C-130.

Obsługa C-130

Wojskowe Zakłady Lotnicze  Nr 2 S.A. posiadają niezbędny personel, wyposażenie i infrastrukturę do wykonywania naprawy, obsługi okresowej oraz obsługi głównej samolotu C-130. Od 2010 roku Zakład realizuje umowy na serwisowanie samolotu C-130. Natomiast od 2015 roku realizowane są umowy na wykonywanie Obsługi Głównej PDM (Programmed Depot Maintenance). W styczniu 2016 roku do użytku został przyjęty nowy hangar składający się z dwóch części: hangaru do obsługi samolotów, mieszczącego dwa samoloty C-130 oraz malarni.

Możliwości WZL Nr 2 S. A. w zakresie obsługi C-130:

 • wykonywanie obsługi głównej PDM,
 • wykonywanie obsług okresowych HSC oraz ISO,
 • opracowywanie biuletynów technicznych,
 • realizacja zleconych biuletynów,
 • usprawnianie systemów samolotu u użytkownika: m.in. wymiany elementów płatowca, wymiany elementów systemów samolotu, sprawdzenia i regulacje,
 • wykonywanie badań NDI (Non Destructive Inspections) struktury płatowca jak i jego elementów,
 • naprawy agregatów w miarę możliwości w WZL Nr 2 S.A. bądź korzystanie z autoryzowanych centrów serwisowych,
 • projektowanie, wykonywanie i obsługa sprzętu lotniskowo – hangarowego,
 • dostawa części zamiennych i materiałów do bezpośredniego zużycia,
 • realizacja innych wymaganych i zgodnych z umową zadań.
Obsługa F-16

Istotną dziedziną działalności WZL Nr 2 S.A. jest modernizacja i wyposażanie statków powietrznych w nowoczesne systemy. Spółka realizuje wieloletnie umowy serwisowe na wykonywanie napraw i serwisowanie komponentów samolotu F-16, obsługi okresowe Phased po 400 godzinach lotu, a także wykonywanie cyklicznych malowań samolotów.

 • remont typu D-level dla komponentów podwozia, pneumohydraulicznych i elektrycznych do samolotu F-16,
 • usuwanie pokrycia malarskiego metodą blastingu i pełne malowanie F-16.
Obsługa MiG-29, Su-22

Firma WZL Nr 2 S.A. wykonała modernizację statków powietrznych typu MiG-29, Su-22, TS-11, Mi-17, Mi-8, Mi-2, wyposażając je m.in. w systemy: GPS, TACAN, VOR/ILS, światła antykolizyjne, radiostacje UHF/VHF, transpondery, KT/IFF i inne. W 2007 roku przeprowadzono głęboką modernizację samolotu Su-22 dla Sił Powietrznych Angoli, polegającą m.in. na zabudowie i integracji nowego komputera misji, platformy laserowej EGI, celownika przeziernego HUD, wyświetlacza wielofunkcyjnego. W latach 2011-2014 Spółka wykonała doposażenie 16 samolotów MiG-29 Polskich Sił Powietrznych. Polegało ono na integracji nowoczesnych systemów awioniki i zbudowaniu otwartej architektury w oparciu o nowy komputer misji i szynę danych MIL BUS 1553 B.

W listopadzie 2011 roku zakończono remont prototypowy śmigłowca Mi-8 połączony z przedłużeniem resursu technicznego i modernizacją. Spółka otrzymała uprawnienia do wykonywania remontów seryjnych tego typu statków powietrznych.

Od roku 2015 realizowane są remonty weryfikacyjne samolotów Su- 22M4KSu-22UM3K z dostosowaniem przyrządów w kabinie do jednostek anglosaskich wraz z zabudową nowej radiostacji.

Remont weryfikacyjny przedłuża resurs samolotów o kolejne 10 lat.