Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki, Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Członka Zarządu

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu 

spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 

RADA NADZORCZA 

spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

działając na podstawie §25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na:

 

  •  Prezesa Zarządu Spółki 
  •  Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych 
  • Członka Zarządu 

 

Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, adres: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki WZL Nr 2 S.A.- nie otwierać„. 

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.30 w terminie
do dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 8 lipca 2022 r. do godziny 14.30.

W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki. 

Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 4-5,

z uwzględnieniem pkt 6, nie będą rozpatrywane w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Ogłoszenie o_wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego WZL2

RODO_Spółka-1

Wzór_zgody_i_klauzulii_PGZ NOWY

 

Udostępnij