Aktualności

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
  • 74 o powierzchni 6 788 m2, obręb nr 6-15-01,
  • 75 o powierzchni 1 594 m2, obręb nr 6-15-01,
  • 64/70 o powierzchni 2 643 m2, obręb nr 6-15-01,
  • 91 o powierzchni 4 564 m2, obręb nr 6-15-01,
dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WA1M/00200889/1

 

OGŁOSZENIE w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (plik do pobrania)
REGULAMIN sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego (plik do pobrania)

 

Udostępnij