Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu

spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze
Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 

RADA NADZORCZA

spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 

działając na podstawie §25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

    Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, adres: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki WZL Nr 2 S.A.- nie otwierać„.

    Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.30 w terminie do dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 14 grudnia 2021 r. do godziny 14.30. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

     Zgłoszenie Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 4-5, z uwzględnieniem pkt 6 nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.


Załącznik – Ogłoszenie o_wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego WZL2

RODO_Spółka

Wzór_zgody_i_klauzuli_PGZ

Udostępnij