Aktualności CSR

Przeprowadzenie akcji charytatywnej na rzecz BZPOW

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. przeprowadziły akcję charytatywną na rzecz Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bydgoszczy. Akcja miała na celu zbiórkę pieniędzy wśród pracowników i przyjaciół Zakładu, do których należą m.in.: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Słóżba Graniczna oraz Polowe Wartsztaty Lotnicze. Osoby biorące udział w akcji otrzymały świąteczne ozdoby, wykonane ręcznie przez podopiecznych Placówki.

Udostępnij