Aktualności

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

W dniu 23 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki po rozpatrzeniu pkt 4 obrad dot. ustalenia celu przeznaczenia nabytych akcji własnych  podjęło uchwałę nr  4/2020  w sprawie zarządzenia przerwy w obradach  Zgromadzenia do dnia 07 października 2020 roku, do godziny 11:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek Biurowca Głównego (pokój nr 214) położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3.

Udostępnij