Aktualności

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

W dniu 05 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 2/2019 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 10 czerwca 2019 roku, do godziny 13:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek Biurowca położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3 (pokój nr 214).

Udostępnij