Aktualności

Spotkanie spółek w PGZ

Dnia 24.VIII.2017 odbyło się spotkanie przedstawicieli spółek zrzeszonych w ramach Grupy Kapitałowej PGZ zorganizowane przez Biuro Nadzoru Korporacyjnego firmy. Celem było przedstawienie możliwości wymiany towarów i usług wewnątrz grupy w celu maksymalizacji zysków. Spotkanie było pierwszym z serii i służyło lepszemu poznaniu możliwości poszczególnych podmiotów. Formuła zakładała przeprowadzenie krótkich 5-minutowych prezentacji przez szefostwo spółek zależnych z położeniem szczególnej uwagi na obszary gdzie jest potencjał do współpracy. Wartością dodaną tego typu spotkań jest możliwość przeprowadzenia nieformalnych rozmów kuluarowych, które zbliżają ludzi i tym samym ułatwiają późniejsze kontakty biznesowe.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email