Aktualności

Wizyta sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Dnia 20.05.2014 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. wizytowała delegacja Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pod przewodnictwem Posła Stefana Niesiołowskiego. Przybyłym gościom zostały

przedstawione sukcesy oraz bieżące problemy Spółki. Zaproszeni mogli osobiście zapoznać się z bieżącą działalnością firmy wizytując poszczególne wydziały produkcyjne Naszej Spółki.

 

Udostępnij