Aktualności

Wizyta zespołu ekspertów d.s. zapewnienia bezpieczeństwa regionu kujawsko-pomorskiego w WZL 2 S.A.

W dniu wczorajszym gościliśmy w WZL2 Zespół Ekspertów ds. zapewnienia bezpieczeństwa w regionie kujawsko-pomorskim.


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S. A. w konsorcjum z firmą Softblue S.A. realizują projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu pod tytulem INNOLOT jest zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków powietrznych o specjalnym przeznaczeniu.


Zespół Ekspertów to przedstawiciele władz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa 8 KP Brygady WOT, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Powietrznych, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, OSP, WOPR, członkowie Zespołu Koordynatorów Dronów, Fundacji Salutaris.

Udostępnij