Aktualności

Wydawanie Akcji Połączeniowych

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna

Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz

KRS: 0000295719, NIP: 5540311657, REGON: 000173284

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy

kapitał zakładowy: 84.570.650,00 złotych

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2020 r. zarejestrowane zostało w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółek Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie („WZL Nr 4”) i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 z siedzibą w Bydgoszczy („WZL Nr 2”). Połączenie spółek nastąpiło na podstawie uzgodnionego w dniu 25 września 2019 r. przez obie spółki Planu połączenia („Plan Połączenia”). W jego wyniku, WZL Nr 2 przejęła cały majątek WZL Nr 4 oraz wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki WZL Nr 4. Rezultatem połączenia spółek jest również rozwiązanie WZL Nr 4 bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi dotyczące najważniejszych kwestii:

Co się z stało z akcjami WZL Nr 4?

Dotychczas posiadane akcje WZL Nr 4 uległy wymianie na akcje WZL Nr 2 według następującej parytetu: 1,90 (jeden i dziewięćdziesiąt setnych) akcji WZL Nr 4 w zamian za 1 (jedną) akcję WZL Nr 2

Co w przypadku, gdy dzieląc liczbę moich akcji przez 1,90 otrzymuje się liczbę niecałkowitą?

Przydzielana liczba akcji WZL Nr 2 jest zawsze zaokrąglana w dół, do najbliższej liczby całkowitej. Za pozostałą resztę ułamkową akcji WZL Nr 4, niezamienioną na akcje WZL Nr 2, wypłacona zostanie dopłata w wysokości i na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Czy muszę podjąć jakieś działania?

Tak. Niezbędne jest złożenie posiadanych odcinków zbiorowych akcji WZL Nr 4 oraz odebranie kwoty dopłaty o ile będzie ona Państwu należna gotówką w kasie WZL Nr 4. Wypłacana dopłata zostanie pomniejszona o należny podatek.

Po złożeniu przez Państwa odcinków zbiorowych WZL Nr 4 zostaną Państwu wydane akcje WZL Nr 2.

W jakim terminie muszę podjąć ww. działania oraz gdzie mogę złożyć odcinki zbiorowe akcji WZL Nr 4?

W celu załatwienia wszystkich formalności zapraszamy Państwa do siedziby oddziału WZL Nr 2 w Warszawie ul. Księcia Bolesława 1/3, pokój 214 w następujących terminach:

DzieńGodzinyAkcjonariusze, których nazwiska rozpoczynają się na literę
17.02.20209:00 – 15:00A – F
18.02.20209:00 – 15:00G – Kl
19.02.20209:00 – 15:00Ko – N
20.02.20209:00 – 15:00O – S
21.02.20209:00 – 15:00Ś – Ż

 

W przypadku gdy z przyczyn losowych nie mogę Państwo pojawić się w ww. terminach zapraszamy w dodatkowych dniach obsługi 17.03.2020 oraz 28.04.2020

Czy muszę wypełnić jakieś dokumenty?

Niezbędne dokumenty zostaną przygotowane dla Państwa w dniu składania odcinków zbiorowych akcji WZL Nr 4.

Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą?

Prosimy aby zabrali Państwo ze sobą:

  • dowód osobisty
  • dokument akcji WZL Nr 4
  • numer rachunku bankowego w przypadku gdy dopłata będzie miała zostać Państwu przekazana przelewem bankowym
  • dokumenty potwierdzające, że jesteście Państwo właścicielami akcji w przypadku gdy nie byliście ujawnieni jako Akcjonariusze w księdze akcyjnej WZL Nr 4

Co w przypadku, gdy dotychczasowe akcje WZL Nr 4 należą do kilku osób?

Współwłaściciele akcji powinni w takim przypadku działać łącznie lub upoważnić jednego spośród siebie lub osobę trzecią do podjęcia w ich imieniu działań opisanych powyżej.

Co jeśli nie podejmę tych działań?

Niezłożenie odcinków zbiorowych akcji WZL Nr 4 spowoduje, że nie otrzymają Państwo odcinków zbiorowych akcji WZL Nr 2 ani dopłaty. Przeniesienie akcji imiennej wymaga każdorazowo wydania dokumentu akcji, stąd brak wymiany odcinków zbiorowych może m.in. skutkować niemożnością np. ich sprzedaży. Po zamknięciu procesu wymiany akcji WZL Nr 4 na akcje WZL Nr 2 może się też wydłużyć czas oczekiwania na wymianę akcji i wypłatę dopłaty.

Z kim mogę się skontaktować w razie pytań i wątpliwości?

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel.: 787 642 478 lub 787 642 585,

W  imieniu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

 

Pełnomocnictwo

Informacja do akcjonariuszy – dokument word

Udostępnij