Aktualności

Wypłata dywidendy za rok 2018

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, informuje akcjonariuszy iż wypłata dywidendy za 2018 rok dokonywana będzie w następujący sposób:

  • 28.06.2019 – wypłata dla osób, które zadeklarowały przelew na rachunek bankowy.
  • 01.07.2019 – pozostali pracownicy Spółki i akcjonariusze (emeryci), którzy zadeklarowali wypłatę w kasie Zakładowej Spółki.

 

Wypłata dywidendy w Kasie nastąpi w godzinach od 9:00 – 14:00.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie odbioru dywidendy pod nr telefonu 52 / 3628654.

Udostępnij