Aktualności CSR

Zakup stoiska promocyjnego dla Zespołu Szkół Nr 30

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. zakupiły stoisko reklamowe dla Zespołu Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy. Stoisko ma na celu dotarcie z pomocą do większej liczby rodziców zmagających się z problemami dzieci niepełnosprawnych, podczas festynów, kiermaszów, akcji promocyjnych oraz „Drzwi Otwartych”, gdzie stanowić będzie punkt promocyjny, informacyjny oraz rekrutacyjny.

Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy to placówka edukacyjna, której działalność podporządkowana jest przede wszystkim rozwojowi dziecka niepełnosprawnego.

WZL Nr 2 S.A. stały się oficjalnym Przyjacielem Szkoły.

Udostępnij