Aktualności

Zmiany w Zarządzie WZL Nr 2 S.A.

12 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy podjęła uchwałę o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego Prezesa Zarządu, Leszka Walczaka.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki i do czasu rozstrzygnięcia postępowania czasowo powierzyła pełnienie tych obowiązków Szymonowi Dankowskiemu, Członkowi Zarządu i dyrektorowi rozwoju produktu i jakości WZL Nr 2 S.A.

Udostępnij