Aktualności

AEROMIXER 2024

W dniu 17 kwietnia 2024 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowym spotkaniu dostawców i inwestorów sektora lotniczego AEROMIXER 2024. Uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym „Polska jako HUB serwisowy i remontowy dla sektora lotniczego: wyzwania, problemy i perspektywy rozwowju.

Udostępnij