Aktualności

Krajowe centrum serwisowe F-16

Dnia 18.04.2013 roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. nastąpiło uroczyste otwarcie Krajowego Centrum Serwisowego F-16, w którym udział wzięli m.in.: Minister Gospodarki Wicepremier Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan, Dyrektor Departamentu
Programów Offsetowych Hubert Królikowski, Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Edward Hartwich, Wojewoda kujawsko-pomorskiego Ewa Mes, Wojewoda wielkopolski Piotr Florek, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek, przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski,  Wiceprezydent Lockheed Martin Vincent Panzera.

Uroczystość wieńczyła zakończenie wieloletnich starań i przygotowań, realizowanych przez WZL Nr 2 S.A. z firmą Lockheed Martin w ramach podpisanych zobowiązań offsetowych.

 

Udostępnij