Historia WZL Nr 4

Tereny, na których usytuowane są obecne WZL Nr 2 S.A. (dawne WZL Nr 4 S.A.) znajdowały się w obszarze będącym własnością Skarbu Państwa i były w przeszłości (od 1945 r.) w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej reprezentowanego przez Wojskowy Zarząd Kwaterunkowo – Budowlany Warszawa. W 1945 roku utworzono tu remontową jednostkę wojskową byłego ZSRR zajmującą się remontem samolotów wojskowych stacjonujących na lotnisku Bemowo. Jednak już 27 czerwca 1951 roku teren rosyjskiej bazy został przekazany Wojsku Polskiemu i utworzono na nim Jednostkę Wojskową nr 1317 pod nazwą Lotnicza Baza Remontowa (LBR).

Ewolucja nazwy firmy na przestrzeni lat

1951-1954

Lotnicza Baza Remontowa

1954 - 1957

Wojskowa Lotnicza Baza Remontowa

1957 - 1982

Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 4

1982 - 2008

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4

2008 - 2019

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna

2020

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Obsługiwane przez WZL Nr 4 S.A. 1951-2019

Nasze portfolio