• pl
  • en

A A A

| BIP |

Anodowanie zwykłe barwione

Informacja dla Klienta.
Przy zamówieniu usługi anodowania barwionego należy podać:

  1. Stop z jakiego wykonane są detale
  2. Stan utwardzenia stopu
  3. Grubość powłoki
  4. Wskazanie miejsca kontaktu elektrycznego
  5. Kolor zabarwienia
  6. Rysunek techniczny

UWAGA!
W przypadku niewłaściwego określenia rodzaju stopu detale mogą ulec zniszczeniu.
Maksymalne wymiary detali: 500[mm] x 400[mm] x 700[mm].