Obróbka cieplna

Wykonujemy:

  • obróbkę cieplną w piecu próżniowym z obróbką w gazie ochronnym lub oleju zgodnie z normami AMS 2750 i AMS 2769, o gabarytach maksymalnych 450x450x600 mm i maksymalnej masie wsadu 150 kg,
  • nawęglanie w piecu próżniowym metodą Piro-Carb wsadu o gabarytach maksymalnych 450x450x600 mm i maksymalnej masie wsadu 150 kg,
  • obróbkę cieplną wyrobów ze stopów aluminium w piecu typu Drop-Bottom zgodnie z normą AMS 2750E oraz AMS 2770L o gabarytach maksymalnych 2000x800x1000 mm i maksymalnej masie wsadu 50 kg,
  • obróbkę cieplną zgodnie z normą AMS2750E detali o gabarytach maksymalnych Ø300 x 500 mm i maksymalnej masie wsadu 4 kg,
  • konwencjonalną obróbkę cieplną w piecach elektrycznych,
  • mycie próżniowe detali.