PROCES SPECJALNY SHOT PEENING (KULOWANIE)

Proces specjalny shot peening (kulowanie) jest prowadzony w komorze firmy RÖSLER France typ SP1200 RG 1  w sposób automatyczny z wykorzystaniem robota przemysłowego, zgodnie z wymaganiami norm AMS 2432S i STA100-84-09 rev.D. Proces ten polega na wprowadzeniu naprężeń ściskających w wierzchnią warstwę materiału powodując zredukowanie naprężeń rozciągających, prowadząc do znacznego wydłużenia okresu użytkowania części oraz zwiększenia ich obciążalności.

  • Maksymalny rozmiar części: ø1300 x 1400 (lub 650 x 200 x 1400 mm).
Podczas procesu są stosowane medium robocze:
  • Typ: Cut Wire (CW-28) – AWCH28 zgodny z normą AMS2431/8
  • Rozmiar nominalny: 0,028 cali
  • Twardość: 55-62 HRC
  • Wykończenie: G3
i następujące dysze:
  • 2 dysze (10 mm),
  • 1 pionowa lanca wewnętrzna,
  • 1 dysza obrotowa z ręczną wymianą.

Proces ten polega na wprowadzeniu naprężeń ściskających w wierzchnią warstwę materiału powodując zredukowanie naprężeń rozciągających, prowadząc do znacznego wydłużenia okresu użytkowania części oraz zwiększenia ich obciążalności.

Informacje

+48 52 36-28-730
wydz.mech@wzl2.mil.pl