Aktualności

Ogłaszamy uzupełniającą rekrutację uczestników do projektu lotniczy żłobek

 
 
 
Rekrutacja trwa:
Nabór rekrutacji uzupełniającej jest prowadzony w dniach 26.10 do 27.11.2020 r. (w przypadku wysyłki dokumentów pocztą/kurierem decyduje data wpływu dokumentów do kancelarii żłobka)
 

Uwaga: preferencyjna cena czesnego obowiązuje do 28.02.2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Żłobek „Smyki Awioniki”, tj. ul. Księdza Józefa Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz
 
Dokumenty do pobrania:
Ankieta (dokument podlega weryfikacji wyłącznie w momencie pozytywnej weryfikacji kryteriów formalnych)
 
 
Biuro rekrutacji dostępne dla uczestników:
 

Lotniczy Żłobek „Smyki Awioniki”, tj. ul. Księdza Józefa Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

Email: lotniczy.zlobek@gmail.com

tel. 720-746-197

 
 
Biuro projektu:
 
WZL Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz
 
 
tel. 720-746-197
 

Udostępnij