Aktualności

Ogłaszamy uzupełniającą rekrutację uczestników do projektu lotniczy żłobek

Rekrutacja trwa:
2 nabór jest prowadzony w dniach 29.04 do 06.05.2019 r. (w przypadku wysyłki dokumentów pocztą/kurierem decyduje data wpływu dokumentów do kancelarii żłobka)
Miejsce składania dokumentów:
Hotel Ikar pokój 161, tj. ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Dokumenty do pobrania:
Ankieta (dokument podlega weryfikacji wyłącznie w momencie pozytywnej weryfikacji kryteriów formalnych)
Biuro rekrutacji dostępne dla uczestników:
Lotniczy Żłobek
Hotel Ikar pokój 161, tj. ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
tel. 720-746-197
Biuro projektu:
 WZL Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz
tel. 720-746-197

Udostępnij