Aktualności

Podsumowanie roku 2022

Rok 2022 przyniósł Wojskowym Zakładom Lotniczym Nr 2 S.A. kilka przełomowych decyzji oraz istotnych umów, potwierdzających, że jesteśmy ważnym partnerem dla Wojska Polskiego.


W ramach tworzenia fundamentów pod technologicznych hub dla płatowców z rodziny F0-16, w lipcu b.r. podpisaliśmy 5 letni kontrakt (z opcją na kolejne 5 lat) z amerykańską spółką AAR Government Services INC  w zakresie wsparcia technicznego dla samolotów F-16 należących do Amerykańskich Sił Powietrznych stacjonujących w Europie (United States Air Forces in Europe – USAFE).


Program SLEP (Serwice Life Extencion Program), realizowany na podstawie tej umowy, ma kluczowe znaczenie dla Spółki, z uwagi na otwierającą się możliwość zbudowania zdolności na poziomie, pozwalającym wykonywać na samolocie F-16 m.in. wszelkiego rodzaju prac obsługowych, strukturalnych czy modernizacyjnych. Wiąże się to przede wszystkim z wyszkoleniem personelu, pozyskaniem niezbędnych kompetencji, ale również stworzeniem w pełni wyposażonych miejsc obsługowych przy dostosowaniu infrastruktury zakładowej. Dzięki pozyskanym kompetencjom, Spółka uzyska możliwość realizacji w przyszłości podobnego zakresu prac na samolotach F-16 Polskich Sił Powietrznych, których modernizacja nastąpi w najbliższych latach .


Oprócz wymiaru biznesowego to ważny punkt dla Bezpieczeństwa Państwa, gdyż stajemy się z każdą taką usługą jako kraj coraz bardziej wiarygodnym partnerem w NATO ze zdolnościami technicznego wsparcia dla floty sojuszniczej.


W mijającym roku 2022 WZL Nr 2 rozpoczęły realizację umowy w ramach procedury  EDA (Excess Defense Articles) podpisanej w dniu 12 kwietnia 2021 roku. Pierwszy samolot Hercules C-130H przyleciał do Polski w lipcu br., a drugi w październiku 2022. Przegląd strukturalny maszyn potrwa w WZL nr 2 do końca 2023 roku.


W ramach tworzenia podstaw dla stworzenia centrum serwisowego dla silników wykorzystywanych przez płatowce z rodziny F-16 podpisaliśmy również 3 letnią umowę na wykonanie w latach 2022÷2025 remontu modułów silników F-100. W ramach budowania kompetencji do remontu modułu LPT (Low Pressure Turbine) silnika F100-PW-229 podjęto w roku 2022 prace mające na celu przygotowanie infrastruktury oraz realizowano zakup niezbędnego wyposażenia i narzędzi do remontu modułu. W nadchodzącym roku 2023 planowane są liczne szkolenia specjalistyczne, w celu zwiększenia kompetencji personelu WZL Nr 2 S.A. w obsłudze silnika F100-PW-229.


Kolejnym priorytetowym obszarem rozwoju w ramach WZL2 S.A jest wzmocnienie i intensyfikacja prac w rozbudowie Centrum Kompetencyjnego Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych, powołanego decyzją GK PGZ w roku 2016.


Pracownicy Centrum Kompetencyjnego SBPS czynnie uczestniczą w postępowaniach prowadzonych przez Agencję Uzbrojenia MON, dialogach technicznych, konferencjach naukowych, stale zwiększając swoje kompetencje w tym zakresie. Centrum Kompetencyjne SBSP funkcjonując w Wojskowych Zakładach Lotniczych, w oparciu o dostęp do nowoczesnych technologii, parku maszynowego, własnych laboratoriów badawczych, wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej realizuje projekty rozwojowe systemów bezzałogowych mających w krótkim czasie stać się wyposażeniem Sił Zbrojnych oraz innych służb. Gwarantuje w ten sposób kompleksowość oferowanych usług, posiadanie wymaganych certyfikatów i zezwoleń a także polską myśl techniczną, zapewniającą wysokie bezpieczeństwo dostaw oraz gwarancje wieloletnich umów w zakresie wsparcia technicznego eksploatacji. Sprzyja temu bliska współpraca z polskimi wojskowymi instytutami naukowymi, umożliwiająca spełnienie najtrudniejszych wymagań użytkownika, dzięki dostępowi do najnowszych technologii i trendów światowych.


Zakończenie procesu budowy Spółki o potencjale krajowym w zakresie serwisu płatowców oraz silników różnych platform technologicznych tworzy podstawy dla perspektyw rozwoju WZL2. Firma posiada potencjał, aby stać się istotnym elementem w procesie utrzymania zdolności operacyjnej dla  maszyn bojowych oraz bezzałogowców.

Udostępnij