Aktualności

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

W dniu 21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 29 czerwca 2018 roku, do godzony 15:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3, biurowiec, pokój 214.

Udostępnij