Aktualności CSR

Sztandar dla Zakładu Karnego w Bydgoszczy

22 maja 2015 roku odbędzie się uroczyste nadanie sztandaru dla Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie. Wydarzenie to powiązane jest z 95 rocznicą przejęcia przez niepodległe władze polskie zarządu nad Domem Karnym.
Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wziść udział w tej ważnej uroczystości i przekazać cegiełkę, która w pełnym stopniu pokryje koszty organizacji uroczystości.
Cenimy wieloletnią historię Zakładu Karnego w Bydgoszczy i wyrażamy podziw dla osób pełniących trudną i pełną poświęceń służbę.

Udostępnij