Aktualności CSR

Wsparcie dla Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Turzynie

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. przekazały upominki lotnicze na licytacje, które odbędą się podczas Balu Sympatyków Św. Huberta, zorganizowanego na rzecz Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Turzynie. Środki zebrane z licytacji przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia Muzeum.
Celem powstania Muzeum jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, popularyzacji tradycji i propagowanie etyki łowieckiej oraz walorów turystycznych.Muzeum stanowić będzie centrum edukacji ekologicznej i przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, skierowanej do całego społeczeństwa regionu.

Udostępnij