Aktualności

Wypłata dywidendy za rok 2017

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, informuje akcjonariuszy iż wypłata dywidendy za 2017 rok dokonywana będzie w następujący sposób:
• 28.08.2018 – wypłata dla osób, które zadeklarowały przelew na rachunek bankowy.
• 29.08.2018 – pozostali pracownicy Spółki i akcjonariusze (emeryci), którzy zadeklarowali wypłatę w kasie Zakładowej Spółki.

Wypłata dywidendy w Kasie nastąpi w godzinach od 9:00 – 14:00.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie odbioru dywidendy pod nr telefonu 52 / 3628654.

Udostępnij