Aktualności

Zdobądź zawód z przyszłością!  Pracuj w lotnictwie!

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w branży lotniczej. Pandemia, wojna na Ukrainie i nieustający wyścig technologiczny wymuszają szybkie dostosowanie procedur do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze lotniczym. To zaś wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej odpowiedzialnej za rozwój i transformację tego obszaru, a także specjalistów wykonujących prace.


Aby zaradzić niedoborom wyspecjalizowanego personelu lotniczego, uniwersytety proponują obecnie lotnictwo jako nowy kierunek studiów. Programy te oferują specjalistyczne szkolenia w dziedzinach związanych z lotnictwem, w tym w zakresie organizacji lotniczych, analiz i projektowania. Kierunek lotnictwo ma na celu kształcenie specjalistów, którzy mogą przyczynić się do rozwoju przemysłu lotniczego i branż pokrewnych. Dotyczy to analityków, którzy mogą analizować dane w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności, projektantów, którzy mogą opracowywać nowe technologie i systemy, oraz menedżerów, którzy mogą poprowadzić organizacje lotnicze do sukcesu.

 

Pojawienie się lotnictwa jako nowego kierunku studiów jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę lotniczą. Przemysł lotniczy stale się rozwija – wciąż opracowywane są nowe technologie i systemy w celu poprawy bezpieczeństwa, wydajności i zrównoważonego rozwoju. W rezultacie istnieje zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie nadążać za tymi zmianami i przyczyniać się do rozwoju branży.

 

Kierunek lotnictwo oferuje studentom wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w tej ekscytującej i dynamicznej branży. Wraz z rozwojem nowych programów lotniczych, uniwersytety odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę lotniczą i zapewnieniu przyszłego sukcesu przemysłu lotniczego. 

 

Zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę w lotnictwie i pojawienie się lotnictwa jako nowego kierunku studiów.


Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Akademia Jagiellońska w Toruniu wspólnie z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. w Bydgoszczy inaugurują nowy kierunek studiów „Lotnictwo i kosmonautyka”. Eksperci z obu instytucji podzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zagadnień związanych z budową i eksploatacją maszyn, elektroniką, elektrotechniką, mechaniką, telekomunikacją, informatyką i automatyka i robotyką. Poza obszarem wiedzy nauk technicznych, w skład kierunku wchodzą takie obszary kształcenia jak: wiedza z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauki o bezpieczeństwie czy ochrona środowiska.

 

Studenci tego kierunku będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje o wspomnianą tematykę, ale także nauczyć się nieszablonowych rozwiązań i szybkiego reagowania na zmiany, aby jeszcze sprawniej przewidywać i oceniać ryzyko przy różnych niecodziennych sytuacjach. Inaugurację pierwszej edycji „Lotnictwo i kosmonautyka” zaplanowano na październik 2024 roku. Są to studia pierwszego stopnia – inżynierskie w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Technicznych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania, eksploatacji
i remontów statków powietrznych.

 

Głównym celem studiów jest wykształcenie wysokospecjalistycznych inżynierów przygotowanych do wykonywania zadań w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego z uwzględnieniem wymaganych przepisów międzynarodowych dotyczących kwalifikacji personelu zatrudnionego w jednostkach branży lotniczej.

 

Korzyści ze staży dla uczniów i studentów w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A.

 

Staże w zakładach lotnictwa wojskowego zapewniają studentom praktyczne doświadczenie w środowisku zaawansowanych technologii. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy to doskonały przykład firmy, która nie tylko ceni tradycję i doświadczenie, ale także stawia na rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań. Dzięki udziałowi w programie stażowym studenci mogą współpracować z doświadczonymi profesjonalistami i zdobywać praktyczne umiejętności w różnych aspektach lotnictwa, takich jak konserwacja, produkcja oraz projektowanie. To praktyczne doświadczenie może być nieocenione dla studentów nowego kierunku studiów, ponieważ pozwala im zastosować wiedzę teoretyczną w rzeczywistych warunkach. Pracując nad prawdziwymi projektami i zadaniami, uczniowie mogą rozwijać krytyczne myślenie, umiejętności analityczne i zdolności rozwiązywania problemów. Mogą nauczyć się pracować pod presją, dotrzymywać terminów oraz współpracować z innymi, aby osiągnąć wspólne cele.

 

Dodatkowo staże zapewniają studentom kontakt z najnowszymi technologiami i trendami branżowymi, przygotowując ich do pracy w szybko rozwijającej się branży lotniczej, zapewniając im zrozumienie wyzwań i wymagań w tej dziedzinie z pierwszej ręki. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. oferują takie staże i praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, by mogły zdobywać praktyczne doświadczenie w środowisku lotniczym. Takie staże mogą służyć jako odskocznia do pracy w pełnym wymiarze godzin, ponieważ wiele firm wykorzystuje swoje programy stażowe jako sposób na identyfikację i rekrutację największych talentów. Uczestnicząc w programie stażowym, studenci mogą odnieść sukces w dynamicznej i ekscytującej branży, a także zapewnić sobie przyszły start zawodowy i rozwój w znanym już środowisku.

 

Praktyki w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr S.A. to nie tylko okazja do nauki, ale także możliwość samorealizacji, zdobycia wiedzy i doświadczenia w dynamicznym środowisku lotniczym. W polskim lotnictwie wojskowym zachodzą obecnie istotne zmiany. Część z nich stanowi pokłosie wybuchu wojny na Ukrainie, a inne są efektem długofalowych planów.  Polskie lotnictwo wojskowe stoi przed wyzwaniami związanymi z modernizacją, wymianą sprzętu i utrzymaniem zdolności obronnych. Istnieje potrzeba uzupełnienia brakujących eskadr oraz rozwinięcia kompetencji w zakresie serwisowania samolotów. Warto podkreślić, że te zmiany mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i wymagają długofalowego planowania oraz inwestycji
w infrastrukturę i niezbędne kompetencje.

 

Autor: Anna Sucholas, WZL2 S.A.

Udostępnij