Aktualności

Zmiany w Zarządzie WZL Nr 2 S.A.

W dniu 30 września 2021 r. Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. podjęła uchwałę o zakończeniu powierzenia czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Panu Szymonowi Dankowskiemu.

Jednocześnie z dniem 01 października 2021 r. Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Kotlarka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego WZL Nr 2 S.A. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.

Udostępnij