Aktualności

Zmiany w Zarządzie WZL Nr 2 S.A.

Dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. podjęła uchwałę o zakończeniu powierzenia czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kotlarkowi.


Jednocześnie Rada Nadzorcza delegowała Pana Marcina Nocunia do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego WZL Nr 2 S.A. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.

Udostępnij