Aktualności

Zostaliśmy członkiem Federacji Firm Lotniczych BIELSKO

Śląski Klaster Lotniczy został założony w 2006 roku. Jego liderem jest Stowarzyszenie Federacja Firm Lotniczych Bielsko, powstała w rezultacie współpracy 15 firm prywatnych, które w wyniku transformacji ustrojowej zostały założone w regionie Bielska-Białej. Klaster zrzesza ponad 70 członków, w tym uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców związanych zarówno z branżą lotniczą, jak i automotive. Z dumą pragniemy poinformować, że WZL Nr 2 S.A. zostały przyjęte w poczet Członków tego wyjątkowego grona.

Śląski Klaster Lotniczy jest jedynym klastrem w Polsce posiadającym odznakę Gold Label of the European Cluster Excellence Initiative, potwierdzającą wysoką jakość zarządzania w organizacji. W październiku 2016 roku Śląski Klaster Lotniczy dołączył do grona kluczowych klastrów w Polsce uzyskując status Krajowego Klastra Kluczowego. Status przyznawany jest w ramach strategii specjalizacji gospodarczej i ukierunkowania zasobów krajowych oraz regionalnych na silne, sprawnie funkcjonujące oraz posiadające potencjał rozwojowy podmioty. Uzyskany status to nie tylko wyróżnienie, otwarte perspektywy, ale też obowiązek stałej pracy nad umacnianiem pozycji i doskonaleniem działań. Aktualnie Krajowe Klastry Kluczowe, a tym samym ŚKL stoją przed wyzwaniem projektu umiędzynarodowienia członków klastra.

Promowanie działalności na rynkach międzynarodowych stanowi jeden z kluczowych etapów rozwoju. Projekt internacjonalizacji obejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu wyjście na rynki zagraniczne, m.in. poprzez udział w targach międzynarodowych, misjach zagranicznych czy dofinansowywanie dostępu do zagranicznych infrastruktur badawczych. Tak skoordynowane działania pozwalają na wielopoziomowy rozwój i wspierają przedsiębiorczość umożliwiając tym samym wzrost konkurencyjności.

Udostępnij