Produkcja i naprawa elementów kompozytowych

Wytwarzamy i naprawiamy elementy kompozytowe z zastosowaniem docisku podciśnieniowego i koców grzewczych. Podczas procesu wygrzewania rejestrowane są parametry takie jak temperatura, czas i docisk podciśnieniowy, które mogą zostać zapisane i wydrukowane.

Kontrola parametrów otoczenia w trakcie procesu laminowania

Wszystkie pomieszczenia produkcyjne wyposażone są w higrometry i termometry cyfrowe umożliwiające ciągłe monitorowanie warunków otoczenia w trakcie procesu laminowania, włączając w to zamrażarki do przechowywania prepregów. W pomieszczeniu typu clean room kontrola parametrów otoczenia odbywa się przy użyciu przenośnego licznika cząstek stałych w powietrzu Lasair III B, spełniającego wymagania ISO 14644-1: 2015 i ISO 21501-4. Możliwa jest zdalna obsługa urządzenia i pobieranie danych, a także generowanie raportów za pomocą wbudowanej drukarki.

Główne parametry procesu:

  • maksymalna temperatura wygrzewania 260°C za pomocą koców grzewczych, o różnych kształtach i wymiarach;
  • temperatura grzania rejestrowana za pomocą termopar typu K (10 na kanał);
  • docisk podciśnieniowy realizowany za pomocą pompy próżniowej o wydatku 354[cm3/sec] oraz 28 inHg (po jednej na kanał);
  • wygrzewanie detalu w zakresie 1÷5 [°C/min], chłodzenie detalu w zakresie 1÷5 [°C/min];
  • możliwość pracy na dwóch kanałach jednocześnie.
Informacje

Adam Suplicki

Kierownik Wydziału PBS

/